Özel derste
ayrıcalığımız nedir ?

1. Hayatımızın ekseni: Bilim ve Öğrencilerimiz

Bir bilim insanının akademik çalışmaları dışında başka sorumlulukları da olması gerektiğine inanıyoruz. Aynı evde yaşayıp, aynı üniversitede yüksek lisans-doktora yapan ve sınırlı sayıda öğrenciyi sadece bire bir olarak evimize konuk ederek onlara özel ders veren iki öğretmeniz. Yaşamımızın temelini üniversitedeki akademik çalışmalarımız ve evimizde özel ders verdiğimiz öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu nedenle öğrencilerimizi sürekli gözlemlemekle yetinmeyip aynı zamanda onlara her türlü konuda destek oluyoruz. Genç, tecrübeli ve disiplinliyiz.

2. Bilim, en iyi bilimi üretenden öğreniliyor.

Biz sadece bilimsel çalışma yaptığımız uzmanlık alanımızda özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğretme süreci ezbercilikten uzaklaşarak özgünleşiyor.

Özel Ders Özgür Gültekin Kütüphanesi

3. Öğrenci özelinde çözümler arıyoruz.

Öğrencilerin bilgi düzeyleri, yetenekleri ve öğrenme biçimleri büyük farklılıklar gösterdiğinden her öğrenci farklı şekilde öğreniyor. Biz özel ders verdiğimiz öğrencilerle bir arkadaşlık ilişkisi kurarak, onlara dersi sevdirmeye, dersin eğlenceli yönlerini farkettirmeye özen gösteriyoruz. Ancak bu yaklaşımı bir rehberlik desteği olarak algılamıyoruz. Çünkü bu yaklaşım zaten özel derslerimizin olmazsa olmaz bir tamamlayıcısıdır.

4. Öğrenciyi zihinsel araç gereçlerle donatıyoruz.

Bir çok sınavda hızlı okumak, okuduğunu doğru anlamak, matematiksel işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor olmak başarı için şarttır. Bizim için öğrencinin bu yeteneklerini geliştirmek özel derslerimizin önemli bir parçasıdır. Öğrenciyi bu alanlarda geliştirerek, onu kendi başına ders çalışarak da başarı elde edebilecek daha donanımlı bir birey haline dönüştürüyoruz. Böylece kişinin hayat boyu sürecek olan eğitimi için büyük bir ilerleme elde ediliyor.

5. Öğrencilerimiz matematikte özel bir başarı elde ediyor.

Bir çok öğretmen işlemleri öğretmekle o kadar çok meşguldür ki öğrencileri matematiğin ne olduğu gibi çok daha ilginç ve zor bir soruyu yanıtlamaya (ve hatta sormaya) hazırlamak için çok az şey yapar. Öğrencilerin bir dizi matematiksel kavram ve tekniği öğrenmeleri gereklidir. Çoğu eğitimci bu çizginin dışına çıkmamak adına matematiği insanın kültürel bağlamı içinde vermeyi, insanlık için yaptığı katkıları açıklamayı, tarihsel gelişim hikayesini anlatmayı ve öğrenciye matematiği sevdirmeyi dersin bir parçası olarak görmez. Oysa biz, özel derslerimizle öğrencileri sınavlar için gerekli olan her türlü temel işlem bilgisiyle donatırken, öğrencinin yeni bir konuyu anlamasını engelleyecek temelden gelen zayıflıklarını ortadan kaldırırken, öğrenciye matematiği sevdirip, onu matematiksel düşünmeye hazırlıyoruz.

Özel derslerimizde bu alışılmadık yöntemin düzeyi çok düşük öğrencilerden derece öğrencilerine kadar hepsinin üzerinde olumlu sonuç verdiğini defalarca gördük. Bizim yöntemleriz ile, sonuç alınamayan özel dersler ve yıllarca süren matematiksel başarısızlık ortadan kalkacağı gibi öğrenci de zaman içinde kendi başına ders çalışabilecek bir düzeye ulaşabilecektir.

6. Öğrencilerimize ve sınavlarına önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin sınavları önemlidir. Bu nedenle sadece yanda gördüğünüz alanlarda, gerçekten 24 saat boyunca özel ders vermemiz olanaklıdır. Günün her saati 7/24 özel ders ile öğrencilerimizin yanındayız.

Her düzeyde öğrencinin bizim yöntem, disiplin ve kararlılığımız ile başaracağını biliyoruz. Özel ders ile öğrenci başarana kadar inatla öğretiyoruz.


Öğrencilerimiz Nasıl Başarılı Oluyor?

İlköğretim Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fen Bilgisi

Lise Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji

Üniversite Özel Ders

 • Calculus
 • Genel Fizik
 • Diferensiyel Denklemler

Sınavlara Hazırlık

 • TEOG
 • YGS - LYS (ÖSYS)

İletişim

Moda - Kadıköy

İSTANBUL

0 216 418 58 92

0 506 631 25 82

0 505 495 26 87

dersevi@yahoo.com.tr

Fotoğraflar

Öğrencilerimiz Nasıl Başarılı Oluyor?

Caddelife dergisinin Özgür Gültekin ile yaptığı ropörtaj

Yarıyıl tatili çalışmaları

Rasyonalist ama dogmatik olmayan, açık fikirli ama uçarı olmayan, fikirleri olan ama körü körüne bağlanma eğilimi olmayan entelektüel bir kültür doğması en büyük dileğimizdir.

Biz sadece bilimsel çalışma yaptığımız uzmanlık alanımızda özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğretme süreci ezbercilikten uzaklaşarak özgünleşiyor. Özel derslerimiz sınavlara yönelik başarıyı hedeflediği gibi öğrencinin ilgili bilim alanını sevmesi, ezberden kaçınarak anlaması ve yeni bir düşünce disiplini kazanması amaçlanarak özenle yürütülür.

Her düzeyde öğrencinin bizim yöntem, disiplin ve kararlılığımız ile başaracağını biliyoruz. Özel ders ile öğrenci başarana kadar inatla öğretiyoruz.