Özgür Gültekin

Özgür GÜLTEKİN 1982'de İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimi sırasında matematikçi Cahit ARF  ile TÜBİTAK'ta bir süre çalışma olanağı bulan Gültekin ilk ve ortaöğretimini İstanbul'da bitirdi. İlk olarak İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gültekin, doktoraya aynı anabilim dalında devam etti. Gültekin, matematik, fizik, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik ve felsefe olmak üzere beş farklı bilim dalında üniversite eğitimi aldı.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi sürerken 5 sene boyunca İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesinde çeşitli mühendislik bölümlerine Genel Fizik Uygulama ve Laboratuvar derslerini verdi. 8-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında Fransa'da "Reduced models of complex plasma dynamics" konulu toplantıya CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) bursu ile desteklenerek katılan Gültekin, matematiksel mantık, kuantum fiziği ve bilim felsefesi alanlarında da çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Gültekin, çeşitli üniversitelerde matematik, fizik ve felsefe üzerine seminerler vermiştir.

 

 

Doktora

 

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik - Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik - Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D.

 

Lisans

 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 

Lisans

 

Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü

 

Lisans

 

Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

 

Lisans

 

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü

 

Üye Olduğu Kurumlar

 

American Mathematical Society (AMS)

 

 

 

Türk Astronomi Derneği (TAD)

İlgi Alanları

Satranç

(Ulusal Turnuvalarda 1,2 ve 3. lük dereceleri, Çeşitli Ulusal Dereceler)

Bilgisayar Programlama

Qbasic
C ++
Pascal
Mathematica
Python

Bazı Araştırma Alanları

Dinamik Dizgeler Kuramı ve Uygulama Alanları
(Astrofizikte Doğrusal Olmayan Dinamo Modelleri)

Matematiksel Mantık
(Gödel'in Tamamlanamazlık Teoremleri)

Bilim Felsefesi
(Viyana ve Frankfurt Okulu Araştırmaları,
K. Popper, A.J. Ayer, M. Horkheimer ve T. Kuhn Metinleri)

Kozmoloji
(Büyük Patlama Standart Model ve Sorunları, Plazma Evren Modelleri)

Standart Kuantum Mekaniği ve Çeşitli Yorumları

Kuantum Dolaşıklık ve Heisenberg Spin Modelleri

Plazma Fiziği ve Astrofiziksel Uygulamaları

Kuantum Alanlar Teorisi ve Bazı Uygulamaları

Yayınları

Uluslararası Yayınları

Ion–Cyclotron Resonance Frequency Interval Dependence on the O VI Ion Number Density in the North Polar Coronal Hole 1.5R–3R Region, Journal of Astrophysics and Astronomy, Aralık 2013

http://adsabs.harvard.edu/abs/2013JApA...34..349G


Yüksek Lisans Tezi

Güneştacı Plazmasında İyon - Cyclotron Rezonansı,
Aralık 2009, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tam Metni Basılmış Ulusal Kongre Bildiri ve Posterleri

Kaotik Yıldız Dinamoları, TFD 22. Fizik Kongresi,
14-17 Eylül 2004 (Sözlü Bildiri)

Gödel Kanıtlaması ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme,
Mantık Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu,
26-28 Eylül 2003 (Sözlü Bildiri)

Rastlantı ve Zorunluluk Üzerine,
Mantık Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu,
21-24 Eylül 2004 (Sözlü Poster)

MHD Dalgalarının Güneştacını Isıtma Güneş Rüzgarını İvmelendirmedeki Rolü, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi,
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Türkiye'de Bilim Gazeteciliği ve Amatörlere Yönelik Bir Gökbilim Dergisi,
XIV. Ulusal Astronomi Kongresi,
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri,
Uluslararası Katılımlı I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu,
12-13 Mayıs 2006 (Poster)

Astrofiziksel Dinamo Problemi,
XV. Ulusal Astronomi Kongresi,
28 Ağustos-01 Eylül 2006 (Sözlü Bildiri)

Çeşitli Makaleleri

Yerdışı Yaşam ve Ufo Senaryoları, Amatör Gökbilim Dergisi
Kasım-Ocak 2004

Yöntem Üzerine Düşünceler, Amatör Gökbilim Dergisi
Kasım-Ocak 2004

Astrolojiden Hasstrolojiye, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Kaos ve Dinamik Sistemler, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Evrenin Maddesi, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Kuantum Fiziği, Gödel Kanıtlaması ve
Postmodernizmin Bilgi kuramsal Bir Çözümlemesi
Amatör Gökbilim Dergisi, Kış 2006

Amatör Gökbilim
Bilim ve Gelecek Dergisi, Ocak 2005

Evrenbilim ve Parçacık Fiziğinde Çözülmemiş Temel Problemler
Bilim ve Gelecek Dergisi, Mayıs 2010

Çeşitli Seminerleri

Bilimde Sadece Usavurmayla Gerçeğe Ulaşılabilir mi?
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2004

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2005

Amatör Gökbilim Dergisi
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2006

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
Yıldız Teknik Üniversitesi, Seminer Salonu, 2006

Postmodernizmin Bilgikuramı Üzerine Bir Tartışma:
Kuantum Fiziği, Kaos Teorisi ve Gödel Kanıtlaması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2015

İlköğretim Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fen Bilgisi

Lise Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji

Üniversite Özel Ders

 • Calculus
 • Genel Fizik
 • Elektromanyetik Teori
 • Diferansiyel Denklemler
 • Olasılık ve İstatistik
 • Matematiksel İstatistik
 • Lineer Cebir

Sınavlara Hazırlık

 • TEOG
 • YGS - LYS (ÖSYS)

İletişim

Moda - Kadıköy

İSTANBUL

0 216 418 58 92

0 506 631 25 82

0 505 495 26 87

dersevi@yahoo.com.tr

Rasyonalist ama dogmatik olmayan, açık fikirli ama uçarı olmayan, fikirleri olan ama körü körüne bağlanma eğilimi olmayan entelektüel bir kültür doğması en büyük dileğimizdir.

Biz sadece bilimsel çalışma yaptığımız uzmanlık alanımızda özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğretme süreci ezbercilikten uzaklaşarak özgünleşiyor. Özel derslerimiz sınavlara yönelik başarıyı hedeflediği gibi öğrencinin ilgili bilim alanını sevmesi, ezberden kaçınarak anlaması ve yeni bir düşünce disiplini kazanması amaçlanarak özenle yürütülür.

Her düzeyde öğrencinin bizim yöntem, disiplin ve kararlılığımız ile başaracağını biliyoruz. Özel ders ile öğrenci başarana kadar inatla öğretiyoruz.