Liseye Giriş Özel Derslerimiz

İlköğretim ara sınıf öğrencilerinin okula takviye ve TEOG hazırlıklarında bire bir özel dersler ile yanlarındayız. Her düzeyde öğrenci için iletişime geçiniz.

Özgür Gültekin ile TEOG Hazırlık Özel Dersler

1. Sadece 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile dersler yapılır. Daha alt sınıf kabul edilmez.

2. Öğrenciler, Özgür Gültekin tarafından bir sözlü değerlendirmeye alınırlar.

3. Seçtiğimiz öğrencinin okul derslerinde ve genel olarak TEOG sınavlarında başarılı olması hedeflenmektedir. Ancak en önemlisi de öğrenciler lise hayatlarına matematikte oldukça güçlü bir temelle başlayacaklardır. Belki de bütün eğitim hayatları, başarıları yani yaşamları bu derslerle değişecektir. Eğitim, okul bittikten yıllar sonra geride kalan şeydir: Geride kalan şeylerden birisi, onların bu derslerde yöneldiği "bilimsel düşünme eğilimi” olacaktır.

4. Özel derslere öğrencinin bilgi birikimi ve matematiksel yeteneği incelenerek başlanacaktır. Öğrencinin okulda o dönemde gördüğü konular öğretilirken, temelindeki eksiklikler giderilecektir. Her konu lisedeki uzantılarıyla birlikte ele alınacak ve öğrenci öğrendiği konuyu kuşbakışı görebilecektir.

Özgür Gültekin Öğrenciyi Nasıl Değerlendirecektir?

Bilgi sınırsızdır. Önemli olan çok sayıda bilgiye sahip olmak değil, bilgiyi çıkartabilecek düşünsel araç gereçlere sahip olmaktır. Bu değerlendirmede öğrencinin bilgi düzeyi çok az önemlidir. Asıl amacımız öğrencinin nasıl bir düşünsel yapıya sahip olduğu konusunda bir fikir elde etmektir. Öğrenci çok az şey biliyor ve temeli çok zayıf olabilir. Ama bu sözlü değerlendirme onun bilgisini değil, Özgür Gültekin ile yapacağı derslerden ne kadar verim alacağını ölçecektir.

Bu nedenle öğrencinin düzeyi ne olursa olsun, iletişime geçiniz...

Liselere Giriş İçin Yeni Sistem

(Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş - TEOG)

Yeni sistemde öğrenciler liseye yerleştirilirken iki temel başarıları göz önüne alınır: 6,7 ve 8. sınıftaki tüm derslerinin genel not ortalaması ve 8. sınıfta girecekleri merkezi sınavların ağırlıklandırılmış ortak puanları.

Öğrencinin herhangi bir sınıftaki genel not ortalaması, o sınıftaki tüm derslerin yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait toplam haftalık ders saatine bölümünden elde edilen puandır. Bu puan Yılsonu Başarı Puanı olarak adlandırılmaktadır. Kısacası bu puan öğrencinin haftalık ders saatleri dikkate alınarak oluşturulan genel not ortalamasıdır. Bu puan 6,7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve  toplamı 300  tam puandır.

Öğrenci 8. sınıfta bazı derslerden ortak yani merkezi sınava girecektir. Bunlar Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil olmak üzere altı derstir. Sınavlar öğrencilerin kendi okullarında başka okullardan gelen öğretmenler tarafından yapılır. Her dönem iki yazılısı olan dersler için birinci sınav, üç yazılısı olan dersler için ise ikinci sınav merkezi olarak yapılır. Bu sınavlar müfredat ile uyumlu olup test biçimindedir. Ayrıca bu sınavlar okuldaki genel işleyişteki sınavları temsil ettiği için yanlışlar doğruyu götürmez. Bu derslerin ortak sınavlarından alınan puanlar, her ders için belirlenmiş olan ders ağırlıklarının göz önünde bulundurulmasıyla Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın hesaplanmasında kullanılır. Bu puan, derslerden alınan puanların kendi ağırlık katsayıları ile çarpılıp toplamlarının derslerin ağırlık katsayıları toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 700 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Bu iki temel puanın yani Yılsonu Başarı Puanı ile Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle öğrencinin Yerleştirmeye Esas Puanı 500 tam puan üzerinden hesaplanmış olur.

Bu sistemin genel özelliklerine bakacak olursak her sınıfın genel not ortalaması Yerleştirmeye Esas Puan üzerine % 10 etkide bulunur. Yani 6. sınıfın genel not ortalaması % 10, 7. sınıfın genel not ortalaması % 10 ve 8. sınıfın genel not ortalaması % 10 etkiye sahiptir. Bu nedenle iyi bir liseye girmeyi hedefleyen öğrenciler üç yıl boyunca tüm derslerde başarılı olmalıdır. Bununla birlikte 8. sınıftaki merkezi sınavlar Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının hesaplanmasında kullanıldığından Yerleştirmeye Esas Puan üzerine % 70 etkide bulunurlar. Elbette 8. sınıftaki merkezi sınavlar aynı zamanda o yılki Yılsonu Başarı Puanını da etkiledikleri için gerçekte bu derslerin Yerleştirmeye Esas Puan üzerine etkileri % 70'in de üzerinde olur. Aslında 8. sınıf başarısının Yerleştirmeye Esas Puan üzerine toplamda % 80 etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle öğrencinin 8. sınıftaki başarısı yerleşeceği lise için temel oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencinin 8. sınıfta ortak sınava gireceği 6 ders içinde Matematik ve Fen derslerinin ağırlıklı etkilerini de hesaba katmak gerekir. Çünkü Matematik ve Fen derslerinin ağırlıkları yüksek olduğundan Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanınına etkileri de oldukça yüksektir.

Sonuç olarak öğrenci iyi bir liseye yerleşmek istiyorsa üç yıl boyunca genel not ortalamasını yüksek tutmalı. Bununla birlikte 8. sınıfta yapılan merkezi sınavlardan mutlaka yüksek başarı elde etmelidir. Merkezi Matematik ve Fen sınavlarının iyi bir liseye girme konusundaki etkisi özellikle dikkate alınmalıdır. Merkezi sınavlar 8. sınıfın her  iki döneminde de yapıldığından bunlara bir kaç aylık bir çalışmadan ziyade en az bir yıllık bütünsel bir çalışma ile hazırlanılmalıdır. Elbette 6. ve 7. sınıfta bu dersler için gerekli temeli almak hatta 7. sınıfı 8. sınıfa bağlayan yaz aylarında özel bir çalışma planlamak 8. sınıftaki çalışmanın verimi için oldukça önemlidir. Elbette 6. ve 7. sınıftaki başarının da Yerleştirmeye Esas Puan üzerine dolaysız etkisinin olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

 

İlköğretim Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fen Bilgisi

Lise Özel Ders

 • Matematik - Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji

Üniversite Özel Ders

 • Calculus
 • Genel Fizik
 • Elektromanyetik Teori
 • Diferansiyel Denklemler
 • Olasılık ve İstatistik
 • Matematiksel İstatistik
 • Lineer Cebir

Sınavlara Hazırlık

 • TEOG
 • YGS - LYS (ÖSYS)

İletişim

Moda - Kadıköy

İSTANBUL

0 216 418 58 92

0 506 631 25 82

0 505 495 26 87

dersevi@yahoo.com.tr

Rasyonalist ama dogmatik olmayan, açık fikirli ama uçarı olmayan, fikirleri olan ama körü körüne bağlanma eğilimi olmayan entelektüel bir kültür doğması en büyük dileğimizdir.

Biz sadece bilimsel çalışma yaptığımız uzmanlık alanımızda özel ders veriyoruz. Bu nedenle öğretme süreci ezbercilikten uzaklaşarak özgünleşiyor. Özel derslerimiz sınavlara yönelik başarıyı hedeflediği gibi öğrencinin ilgili bilim alanını sevmesi, ezberden kaçınarak anlaması ve yeni bir düşünce disiplini kazanması amaçlanarak özenle yürütülür.

Her düzeyde öğrencinin bizim yöntem, disiplin ve kararlılığımız ile başaracağını biliyoruz. Özel ders ile öğrenci başarana kadar inatla öğretiyoruz.